StartSödra LapplandJämtlandPersonalKontaktCSR

Vad är Corporate Social Responsibility

(CSR) är ett begrepp som innebär att företag på frivillig grund integrerar social, etisk och miljömässsig hänsyn i sin verksamhet och i sin samverkan med intressenterna, utöver vad lagen skriver. Läs mer »

Katarinagården och CSR

Sedan 2009 arbetar Katarinagården enligt begreppet CSR.