StartSödra LapplandJämtlandPersonalKontaktCSR

Behandlingshem

Program för dig med ADHD, Asperger, sociala fobier, panikångest eller som utsatts för kränkande behandling.

Dåliga beteenden är ofta uttryck för stress och brister i livsmiljön.

"Mitt engagemang för de människor som har det svårt i samhället har alltid varit stort. Därför utbildade jag mig till socionom och därefter till polis. Under mina 15 år som polis har jag sett baksidan av samhället och förstått hur svårt det är att räta upp saker som gått fel.


- Det blev tydligt att det gäller att stämma i bäcken istället för i ån. Jag förstod också att det är alltför lätt att anklaga en enskild individ, istället för att lyfta blicken och inse, att han eller hon bara är en del i ett större sammanhang."

Katarina Paulsson