StartSödra LapplandJämtlandPersonalKontaktCSR

 

Ledar- och kommunikationsutbildning för föräldrar

Innehåll
Kunskap om hur människans handlingar och beteendemönster är kopplat till nedärvda strategier som vi använder oss av omedvetet.

Kunskap om att dessa strategier kan vara verktyg vid kommunikation med sina anhöriga.

Kunskap om varje människas specifika strategier och hur man kan i mycket liten utsträckning påverka den nivå av kronisk stress som man föds in i. Att däremot kan en ökad medvetenhet minska den och öka förmågan att hantera hög till akut stress.

Kunskap om hur man i sin föräldraroll minskar stress och
reducerar sin egen projektion av stress i nära relationer och reducering av den stress som projiceras från omgivning till en själv.

Kunskap om hur det vi äter påverkar graden av stressnivå i kroppen.

Kunskap i kommunikation.

Bowens systemteori som metod ››

Upplägg
Fyra tillfällen, eftermiddagar eller kvällar 15.30-18.30

Datum: kursstart när deltagarna är minst 10 st.
Plats: Katarinagården i Vilhelmina, Stockholm, Uppsala och Östersund.
Antal deltagare: minst 10 deltagare.
Pris: 1 600 kr inklusive moms.

Medverkande
Utbildare: Leg. sjuksköterska med psykinrikning, pedagog och fil kand. i masskommunikation, socionom och f.d polisinspektör.

Vid intresse kontakta:
Katarinagården AB
Tel: 070-676 36 50
E-post: katarina@katarinagarden.se