StartSödra LapplandJämtlandPersonalKontaktCSR

Ridterapi

Ridterapi utgör basen i det processinriktade arbetssätt som präglar Katarinagårdens verksamhet. Flera studier visar att terapeutisk ridning hjälper till att reglera fysiska och psykiska spänningar och reducerar ångest. Självkänslan förbättras och du får större möjligheter att ta ansvar och kontroll för din egen situation.

Undersökningarna visar även att ridterapi ger en positivare självbild samt bättre förmåga att kommunicera både verbalt och icke-verbalt. Ridterapin genomförs med lugna och lättridna islandshästar och fungerar även för fysiskt funktionshindrade.

(Lessick M, Shinaver R, Post KM, Rivera JE. Therapeutic horseback riding. Lifelines. 2004 Feb-Mars; 8 (1); 46-53.)